STERYLNY I BEZPIECZNY SALON KOSMETYCZNY W CZASACH EPIDEMII COVID-19

 

Stosując się do wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także działając w trosce o zdrowie Klientów oraz naszego Personelu, nasz bezpieczny salon kosmetyczny wprowadził następujące środki bezpieczeństwa:

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

 • preferujemy płatność w sposób bezkontaktowy
 • umawianie wizyt tylko telefonicznie lub przez internet
 • zakaz używania telefonów komórkowych podczas wizyty
 • wizyty bez osób towarzyszących
 • przybycie na wizytę punktualnie na umówioną godzinę, nie wcześniej – poczekalnia jest wyłączona z użytku
 • nie podajemy napojów – wyjątek to woda w jednorazowych opakowaniach
 • w przypadku podejrzenia infekcji u klienta zastrzegamy możliwość odmowy wykonania usługi

Sprzęt i pomieszczenia:

 • osobny gabinet dla każdego klienta
 • dezynfekcja sprzętu po każdym kliencie
 • dezynfekcja pomieszczenia po każdym kliencie
 • dezynfekcja recepcji, w tym terminala płatniczego, po każdym kliencie
 • usunięcie zbędnych elementów wystroju gabinetu, których bieżąca dezynfekcja byłaby czasochłonna

Środki ochrony osobistej przygotowane dla Klienta:

 • maseczki jednorazowe – obowiązkowe przez cały okres przebywania w gabinecie (za wyjątkiem zabiegów wymagających dostępu do twarzy)
 • rękawiczki jednorazowe
 • płyn do dezynfekcji – obowiązkowo stosowany po wejściu do gabinetu

Środki ochrony osobistej stosowane przez Personel:

 • maseczki jednorazowe
 • rękawiczki jednorazowe
 • fartuchy jednorazowe
 • przyłbice ochronne
 • płyn do dezynfekcji

Jednocześnie zwracamy się do Was z prośbą o bezwzględne stosowanie się do powyższych zaleceń i współpracę z Personelem gabinetu w celu ich stosowania.

Głęboko ufając w Waszą odpowiedzialność, w celu uniknięcia ryzyka zakażenia, zwracamy się również do Was abyście zrezygnowali z wizyty jeżeli mieliście w okresie ostatnich dwóch tygodni kontakt z osobą objętą kwarantanną, potwierdzeniem zakażenia koronawirusem lub sami wykazujecie objawy zakażenia.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

covid-19-5001524_1920
 • WSTĘP TYLKO ZE SZCZELNIE ZAKRYTYMI USTAMI I NOSEM – OBOWIĄZUJE PRZEZ CAŁY OKRES PRZEBYWANIA W GABINECIE (za wyjątkiem zabiegów wymagających dostępu do twarzy)

 

 • OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK PŁYNEM DEZYNFEKUJĄCYM NATYCHMIAST PO WEJŚCIU DO GABINETU

 

 • WEJŚCIE PUNKTUALNIE NA UMÓWIONĄ GODZINĘ – NIE NALEŻY WCHODZIĆ WCZEŚNIEJ (poczekalnia jest wyłączona z użytku)

 

 • UMAWIANIE WIZYT TYLKO TELEFONICZNIE LUB PRZEZ INTERNET

 

 • ZAKAZ UŻYWANIA SMARTFONÓW I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH PODCZAS WIZYTY

 

 • WIZYTY BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

Mamy nadzieję, że wprowadzone środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę zdrowia, spotkają się z Waszym zrozumieniem, przez co wpłyną również na sprawne wykonywanie zabiegów.